การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (19 ส.ค.60)

  วันนี้เราได้ไปช่วยงานทำบุญครบรอบ 100 วัน ใน หมู่8 บ้านหนองยายกะตา ซึ่งงานอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา พวกเรามีจิตอาสาที่จะไปช่วยเพื่อสานสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การทำงานศึกษาชุมชนของพวกเราดำเนินไปได้ด้วยดี

 

ช่วยแม่ครัวเตรียมอาหาร

มาช่วยจัดอาหารและร่วมฟังพระ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)