การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ15

วันนี้นักศึกษาได้มีการตัดต้นไม้ที่รกและปิดบังป้ายของศูนย์การเรียนรู้ออกไปมีต้นมะขาม ต้นมะม่วงและต้นกล้วยเป็นเป็นบางส่วนออกเพื่อให้มองเห็นทางเข้าและป้ายหน้าศูนย์การเรียนรู้อย่างถนัดกับสายตาไม่ใช่เป็นการตัดออกหมดเป็นการตกแต่งออกด้วยโดยนักศึกษาได้ตัดไปเป็นทางยาวทั้งสองฝั้งเพื่อให้เห็นทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ได้ถนัดอีกด้วยถือว่าเป็นการบรูณะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วอีกทางหนึ่งด้วยและนักศึกษาก็ได้มาปักผ้าสไบต่ออีกด้วย

ตัดต้นไม้ที่รกออก


ตัดต้นไม้ที่รกออก


ตัดต้นไม้ที่รกออก


ตกเเต่งกิ่งเพื่อให้เห็นทางเข้าที่ง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)