บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่19วันที่19สิงหาคม 2560

วันที่19 สิงหาคม 2560 วันนี้กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันทำงานของกลุ่ม เป็นการระบายสีแผนที่ชุมชน แผนที่รอบใน รอบนอก และมีการเขียนปฏิทินชุมชน ของบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่8

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)