การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

18 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ปลัดได้ให้นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาหมู่บ้านเพื่อให้เรียนรู้งานในการประชุมครั้งนี้ และให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนได้แนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆ การเข้าอบรมครั้งนี้ได้เห็นการโต้ตอบปัญหา การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน การแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนลาดบัวขาว ซึ้งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับตัวหนู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)