ต้อนรับชาวคณะ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชศรีมา

18/08/2560 ในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายวินัย คงนะภา ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากแกนนำสตรี อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จำนวน80ท่าน นำโดย นายวีระศักดิ์ ศิลปะ รองนายกอบต.กุดจิก ดูการจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแง่มุม ณ  ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

                                                       - ตั้งแถวต้อนรับอย่างอบอุ่น -
เมื่อประธานกล่าวเปิดพิธีและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จสิ้น พวกผมได้แนะนำตัวต่อหน้าที่ประชุมและส่งต่อการบรรยายให้ลุงธัมมสัญญ์ที่รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้งงาน จนถึงเวลา 11.00 น.ประธานได้กล่าวปิดงาน ทางคณะศึกษาดูงานได้กล่าวขอบคุณและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                                        - ประธานกำลังกล่าวเปิดงาน -

                                      - ทุกคนกำลังร่วมทำกิจกรรมกันอย่างมีความสุข -
ในช่วงบ่ายหลังจากที่พวกผมรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จสิ้นแล้ว ได้มานั่งร่วมวงทำงานที่ค้างไว้จากเมื่อวาน ทำกันจงถึงช่วงเย็นทุกคนได้แยกย้ายกันกลับบ้าน...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)