การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่17สิงหาคม2560


วันนี้มาช่วยงานดนตรีร้อยใจภักดิ์มาช่วยแจกของว่าง

มาช่วยภายในงาน

มาร่วมถ่ายภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)