ครั้งที่ 15 : ( วันที่ 17 สิงหาคม 2560 )

ฝึกงานวันนี้

                ทุกคนมาทำงานกันแต่เช้าเหมือนปกติ เริ่มด้วยการทำความสะอาดห้องและรับประทานอาหารเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย ทุกคนฏ้ได้มานั่งปรึกษาและพูดคุยกันว่า ยังมีงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จไหม และ อะไรที่ต้องรับผิดชอบทำให้เสร็จ ปรากฏว่าก็มีหลายงานเหมือนกันที่เรายังทำไม่เรียบร้อยพวกเราตั้งใจว่าจะทำข้อมูลทั้ง ของศูนย์ฝึก และพื้นที่เป้าหมายให้ครบถ้วนเรียบร้อย และสมบูรณ์ที่สุด วันนี้เรานั่งเช็ครายการกันว่า จะ ทำอะไรบ้างเนื่องจากบางอย่างมีข้อมูลไปขอข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ไม่ได้จัดทำเป็นชิ้นงาน

                วันนี้เราจึงเริ่มด้วยการเช็คลิสรายการงาน เช็คเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มทำงานกัน คือ ก่อนอื่นวันนี้อุปกรณ์ในการทำงานไม่เพียงพอเนื่องจากใช้ไปหลายงานพอสมควร จึงได้จัดแจงซื้อของกันทั้ง ฟิวเจอบอร์ด และ กระดาษ flip chart พร้อมทั้งพลาสติกหุ้ม และเริ่มทำงาน เราเองได้รับหน้าที่ทำ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของศูนย์ , กำหนดการของเวทีนำเสนอข้อมูลและ SWOT ชุมชนสวนตะไคร้วันอาทิตย์นี้ , ใบลงทะเบีนยสำหรับผู้เข้าร่วมเวที และ นายเอกรินทร์ ก็รับหน้าที่ทำหนังสือเชิญ ประธานชุมชนมาร่วมปิดเวทีวันนั้นด้วย

        ภาพขณะกำลังทำแบบสัมภาษณ์และงานเอกสารต่างๆ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี


        เมื่อพักเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย

                       วันนี้พวกเรายังเอาข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และวิธีอื่นๆ มาทำเป็นชิ้นงานทั้ง แผนที่รอบนอกชุมชนสวนตะไคร้ แผนที่รอบใน  และช่วยงานศูนย์ต่างๆทั้ง ส่งเอกสาร ทำเอกสารต่างๆ จนเวลา 16.00 น. พวกเราจึงเดินทางไปยังบ้าน คุณ สุเนตร จิ๋วแก้ว แระธานชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อมอบหนังสือเชิญพร้อมกำหนดการ และกล่าวเชื้อเชิญท่านอีกครั้ง จากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้รับทราบเรื่องการมาจัดเวทีของพวกเราในวันอาทิตย์ หลังจากที่ได้กล่าวเชิญชวนไปบ้างแล้วขณะที่ไปลงสัมภาษณ์ข้อมูลชุมชน จนเวลา 17.30 น. พวกเราจึงเดินทางแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนและในวันพรุ่งนี้เราจะมาประชาสัมพันธืย้ำอีกครั้ง 

     ภาพขณะกำลังทำแผนที่รอบนอกชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

     ภาพขณะกำลังทำแผนที่รอบนอกชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

        ภาพขณะกำลังทำแผนที่รอบนอกชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

                   ภาพแผนที่รอบนอกชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

                    ภาพแผนที่รอบในชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

         ภาพขณะไปมอบหนังสือเชิญแก่ประธานหมู่บ้าน ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

ภาพขณะเตรียมเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ภาพถ่ายโดย : ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

         ภาพขณะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ภาพถ่ายโดย : ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)