ฝึกงานวันที่ 12

17/ส.ค./60

พี่แทต เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ให้พวกเราไปช่วยจำหน่ายปุ๋ยหมักให้กับชาวเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงพืชผักทางการเกษตร หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายกันต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)