ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่13

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560

ที่นี่ สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอบ้านโป่ง

ที่นี่ สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอบ้านโป่ง

ผู้โดยสารทุกท่านโปรดสำรวจสัมภาระของท่างก่อนลงจากรถไฟ พ่ามพ้ามมมมม!!!


พวกเรายังคงช่วยพี่ๆใยสำนักงานทำงานต่อไป มีทั้งเขียน ทั้งพิมพ์ บรรยากาศในที่ทำงานครึกครื้น สนุกสนาน ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันทำงานน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)