ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 17 สิงหาคม 2560)

วันที่ 17 ของการฝึกงานช่วงเช้ามีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดล และบริษัทคูโบต้ามาดูงานที่โรงสีเพื่อศึกษาในเรื่องการทำนาโดยไม่ใช่สารเคมีขั้นตอนการสีข้าวการแพ้คข้าว ไม่ว่าจะเป็น ข้าวก้อง ข้าวหอมมะลิ ข้ามทิพย์ ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง                    คณะอาจารย์จากมหาวิทลัยมหิดลและบริษัทคูโบต้าเข้าร่วมประชุม
 


             สาธิตการแพ็คข้าวเพื่อให้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและบริษัทคูโบต้าได้ดู

เวลาประมาณ 12.00 น. นำข้าวและขนมที่โรงสีไปส่งที่ศาลาทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่มาดูงานและมาประชุมได้ซื้อเป็นของฝากกลับไปที่บ้าน


                     จัดของเพื่อเตรียมจำหน่ายให้ผู้ที่มาดูงานได้เลือกดูเลือกซื้อ

เสร็จจากการนำของไปจัดที่ศาลาแล้วก็กลับมาที่ศูนย์เพื่อช่วยกันทำแผนที่เดินดินต่อให้เสร็จ                                                             ช่วยกันทำแผนที่เดินดินต่อ

จบการฝึกงานของวันที่ 17 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)