บันทึกประสบการณ์ฝึกงานครั้งที่ 14 วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เริ่มต้นในวันนี้เวลาประมาณ 13.00 น. พวกเราคณะนักศึกษาได้ ให้ป้าบัว พาเราลงชุมเพื่อหาข้อมูลที่จะนำกลับมารายงาย 


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

พวกเราได้เข้าตามซอกซอยของหมู่บ้านหมู่8 ได้เขียนแผนที่เดินแบบคราวๆไว้ก่อน และได้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เห็นความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวที่เราได้ไปสอบถามข้อมูล 


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

และพวกเรากลับมายังศูนย์ เพื่อทำการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มา และได้ทำการทำงานของพวกเราต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)