หนัง ทีมเงาอฉริยะ

ผู้หญิงผิว 3 คน แคทเทอรี่  โดเรตี้  แมลี่ นาซ่าส่วนสำคัญ ส่งนักบินออกนอกอวกาศในครั้งแรกของอเมริกา  หนังเล่าถึงอุปสรรคผู้หญิง  3  คน  ต้องพบในการทำงานที่ยังไม่ได้เปิดกว้างให้กลับผู้หญิงและคนผิวสีหนังก็เป็นหนังย้อนยุคเล่าในยุค  60  ที่ในตอนนั้นแบบแยกสีผิวในประเทศอเมริกาเองที่สถานการณ์ว่าส่วนไหนเป็นคนแถวขาวส่วนไหนเป็นคนของคนผิวสีและยุคนั้นผูหญิงยังไม่มีสิทธิ์อะไรมากแม้ในการเลือกตั้งในยุคนั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประเทศ  หนังเรื่องนี้ก็จะสื่อในประเด็นเรื่องเพศและประเด็นเรื่องสีผิว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุป หนังเรื่องเงาอัจฉริยะกับอัจฉริยะโลกไม่รักความเห็น (0)