อัจฉริยะโลกไม่รัก

อัจฉริยะโลกไม่รัก

ชายหนุ่มจากเมืองอีโร เป็นครอบครัวที่ยากจนแต่มีความเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ เมื่ออายุ30ปีเขาได้จดหมายให้ไปเข้าร่วมกลุ่มศาสตร์จารย์คณิตศาสตร์ แต่เขาไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อมา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปหนังสองเรื่องความเห็น (0)