การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(15 ส.ค.60)

  วันนี้เราได้ทำแผนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา และเขียนป้ายหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมไปถึงการทำแผนที่รอบนอกตำบล หินกอง เพื่อนำเสนออาจารย์ที่จะมานิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในครั้งแรกที่จะถึงในเร็วนี้ครับ

 

แผนที่รอบนอกตำบลหินกอง

ป้ายหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่5

วาดแผนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา

วาดแผนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)