ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11

วันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมครั้งก็ได้บ้านของผู้ใหญ่เป็นสถาที่จัดประชุมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเจ็ดริ้วซึ้งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนเจ็ดริ้วให้ดียิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันค่ะ ซึ่งทางพิธีกรก็ได้ให้นักศึกษากับชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของการวาดภาพซึ่งทางพิธีกรก็ได้ให้โจทย์กับชาวบ้านและนักศึกษาดังนี้ค่ะ คือ 1.ให้ชาวบ้านวาดรูปวิถีชีวิตหรือความเป็นมาของคนในชุมชนเจ็ดริ้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน 2.นักศึกษามาฝึกงานที่ชุมชนเจ็ดริ้วได้รู้ถึงวิถีชีวิตอะไรบ้างโดยการวาดภาพ 3.ในอนาคตนักศึกษาอยากให้ชุมชนเจ็ดริ้วมีการเปลี่ยนแปลอะไรบ้างโดยการวาดภาพ ซึ่งในการทำนักศึกษาก็ได้แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มนะค่ะ พอวาดภาพเสร็จนักศึกษาและชาวบ้านก็ได้ออกมานำเสนอหน้าที่ประชุมกันนะค่ะซึ่งนักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนเจ็ดริ้วและก็ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่กับชาวบ้านด้วยค่ะ


                                                     อันนี้ก็เป็นป้ายชื่อโครงการนะค่ะ                                                         อันนี้กำลังเริ่มการประชุมนะค่ะ                                  ชาวบ้านกำลังช่วยกันวาดภาพความเป็นมาของชุมชนเจ็ดริ้ว                          นักศึกษากลุ่มแรกกำลังช่วยกันวาดภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนเจ็ดริ้ว                   กลุ่มที่สองกำลังช่วยกันวาดภาพสิ่งที่อยากเพิ่มเติมในอนาคตของชุมชนเจ็ดริ้ว                                                          ชาวบ้านกำลังนำเสนอนะค่ะ                                             อันนี้นักศึกษากลุ่มที่หนึ่งกำลังนำเสนอนะค่ะ                                             อันนี้นักศึกษากลุ่มที่สองกำลังนำเสนอนะค่ะ                                                       ภาพรวมเมื่อประชุมเสร็จนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)