ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สิงหาคม 2560)

วันนี้เรามาลงพื้นที่ค่ะ พื้นที่หมู่10 มาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องประวัติของหมู่10 บ้านหนองกระทุ่ม ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอีกด้วยค่ะ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านมีความกันเองแต่อาจจะพูดน้อยๆนิดหนึ่งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)