การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

11 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ทางอบต.ได้มอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานช่วยกันจัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ1บอร์ด

ดอกมะลิปลอมที่ทำจากกระดาษทิชชู่โดยการพับไปมาและคลี่ออกเป็นชั้นๆ 


การที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรสักอย่างผลมักจะออกมาดีเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)