ฝึกงานวันที่ 9

วันนี้สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จมายังพื้นที่หุบกะพง 

รอรับสมเด็จพระเทพฯ

รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จ.เพชรบุรีความเห็น (0)