ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ11สิงหาคม2560งานวันนี้พวกเราได้ช่วยกันแพ็คของที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยายกะตา นำน้ำและขนมกล้วยอบแพ็คใส่ถุง เพื่อนำไปแจกในวันพรุ่งนี้ ที่จังหวัดราชบุรี  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)