ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษาฝึกงานได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อทราบถึงปัญหาของคนในชุมชนเจ็ดริ้ว โดยการทำ SWOT ขึ้นเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ของคนในชุมชนเจ็ดริ้วค่ะ ซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกถึงปัญหาต่างๆและจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ต่างๆค่ะพอทราบถึงปัญหาต่างแล้วนักศึกษาก็ได้หาข้อสรุปของแต่ละปัญหาที่นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือช่วยเหลือชาวบ้านได้นะค่ะ พอประชาคมเสร็จนักศึกษาก็ได้ศึกษาวิธีการทำสบู่ร่วมกับชาวบ้านค่ะโดยการสอนทำสบู่ก็ได้พิธีกรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการทำสบู่และทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีพันธ์ุปลามามอบให้กับชาวบ้านกับทางศูนย์ฝึกด้วยค่ะแล้วพันธ์ปลาที่นำมาปล่อยนั้น คือ ลูกปลานิลและลูกปลาตะเพียนค่ะ


                                               นักศึกษากำลังแนะนำตัวกับชาวบ้านค่ะ                    อันนี้นักศึกษาสอบถามชาวบ้านกับปัญหาแล้วเขียนลงกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะ                            อันนี้นักศึกษากำลังทดลองทำสบู่กันค่ะและมีชาวบ้านร่วมด้วยค่ะ                                               อันนี้คือสบู่สมุนไพรที่ทำกันนะค่ะ                          สำนักงานเกษตรและสหกรณ์กำลังแจกพันธ์ปลาให้กับชาวบ้านค่ะ                           นักศึกษากำลังช่วยกันปล่อยพันธ์ปลาลงในล่องสวนที่ศูนย์ฝึกนะค่ะ        อันนี้ภาพร่วมนักศึกษากับชาวบ้านและนำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)