การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

10 ส.ค 60 พวกเราได้เข้าร่วม โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเชาวชนตำลบลาดบัวขาว  เพื่อก้าวเป็นจิตอาสาตัวน้อย

พวกเราได้ ช่วยกันให้เด๊กๆ เข้าแถวเซ็นชื่อ และแจกป้ายชื่อให้เด็กจากโรงเรียนลาดบัวขาว เป็นกิจกรรมที่ เริ่มตั้งแต่ 9.00 ยัง 3.00 น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)