ฝึกงานวันที่7

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 

สอนเด็กเล็กพร้อมผู้ปกครองร้อยพวงมาลัย คอยเสริฟน้ำ ดูแลคณะผู้ปกครอง เด็กเล็ก และคุณครูที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกปิยะชนก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)