การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วันที่ 4 สิงหาคม 2560)

  วันนี้ที่ศูนย์ฝึกได้มีการมอบหมายให้พวกผมทำการเตรียมพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาดุก โดยเริ่มตั้งแต่การกำจัดวัชพืชที่อยู่ในบ่อและทำกระชังปลาดุก อาจจะมีอุปสรรคก็คือการปฏิบัติงานที่อยู่ในน้ำทำให้เกิดความล่าช้า แต่ก็สามารถทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)