ขอความกรุณาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนไปใช้ที่ Learners.in.th


ดังที่ได้เรียนไว้แล้วในบันทึก (http://gotoknow.org/blog/tutorial/62852) ดิฉันขอความกรุณาครูอาจารย์ที่ใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนไปใช้ที่ Learners in Thailand (http://Learners.in.th) นะค่ะ

ครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้มีความสะดวกสบายและที่สำคัญคือ สบายใจในการ สุ จิ ปุ ลิ มากยิ่งขึ้นในการใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ค่ะ

ปล. ฝากบอกต่อสำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้เข้ามาอ่านในช่วงนี้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 พย 49:

หากท่านใดไม่เข้าใจในสาเหตุว่า ทำไมต้องมี learners.in.th ให้นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ได้ติดต่อพูดคุยกัน ท่านต้องกดเข้าไปอ่านบันทึกต่อไปนี้ให้ได้นะค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/62852

วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ใช้ 

1) Learners.in.th

ประยุกต์ใช้เป็นระบบ E-learning ค่ะ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น

 • ครูอาจารย์เปิดบล็อกไว้ เพื่อสั่งงาน ใส่เอกสารการสอน ประกาศสำหรับชั้นเรียน quiz ถามตอบพูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียน เป็นต้น (อาจารย์จะใช้เพื่อการอื่นๆ ใดนอกเหนือจากนี่ก็ได้ค่ะ เช่น ให้นักศึกษาได้เขียนบล็อกการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก็ได้ค่ะ)
 • นักเรียนนักศึกษาเปิดบล็อกไว้ เพื่อส่งงาน เขียนความรู้จากที่ได้รับในห้องเรียน เขียนบันทึกไดอารี่การเรียน ส่ง quiz สอบถามความเข้าใจกับอาจารย์ พูดคุยสนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้นค่ะ
 • กะแจก ipod สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ลิขิตได้ดีค่ะ (สุดคะนึง Junior) :)

2) Researchers.in.th

เป็นภาคบังคับของ สกว. ฝ่ายวิชาการ ค่ะ คนดูแลระบบ คือ สกว. ฝ่ายวิชาการค่ะ (ดิฉันช่วยในช่วงเริ่มต้น)

สกว. ต้องการให้อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. และ นักวิจัยชาวไทย เขียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิจัย และเพื่อ สกว. จะติดตามผลงานอาจารย์ได้สะดวกค่ะ

แต่สำหรับนักวิจัยที่ไม่ได้รับทุนจาก สกว. จะเขียนเรื่องงานวิจัยที่ทำอยู่ จะเขียนที่ GotoKnow หรือจะเขียนที่ Researchres.in.th ก็แล้วแต่ความชอบค่ะ

3) GotoKnow.org

เหมาะสำหรับ คนทำงานและบุคคลทั่วไป ไม่ได้สวมบทบาท ความเป็นครู หรือ นักวิจัย หรือใครๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเป็น คุณกิจ คุณอำนวย คุณเอื้อ ค่ะ ได้ลิขิตความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน การทำงาน การใช้ชีวิต ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ค่ะ

ปล. เว็บไซต์ทั้งสามนี้ แยกจากกันค่ะ ดังนั้น ฐานข้อมูลต่างๆ ก็เป็นคนละที่นะค่ะ ท่านที่เคยใช้ที่ GotoKnow เช่น นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์จะต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในไซต์ใหม่นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (7)

ทราบแล้วเปลี่ยน  วอสองวอแปดค่ะ  ขอบคุผรค่ะ

 •  สวัสดีครับท่านดร.จันทวรรณ ที่เคารพอย่างสูง
 • ผมขออนุญาตกราบเรียนทบทวนและเพิ่มรายละเอียดในการเปิดบล็อกน้องใหม่ Leaners.in.th ที่มีจุดประสงค์ที่ว่า "ให้ครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้มีความสะดวกสบายและที่สำคัญคือ สบายใจในการ สุ จิ ปุ ลิ มากยิ่งขึ้นในการใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ค่ะ" ตามที่ผมเข้าใจถึงความเป็นไปและเป็นมา (ซึ่งอาจจะผิด) ก็คือ ถ้าเป็นการสั่งงาน การส่งงาน ส่งการบ้าน หรือใช้บล็อกเกี่ยวกับการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน ที่ Apply หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นการฝึกนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Explicit Knowledge ถ้าจะใช้ Leaners.in.th จะสะดวกกว่า และจะทำให้ Gotoknow เป็นแหล่งรวม Tacit Knowledge อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น "ประเด็นนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ"
 • ถ้าถูกต้อง สิ่งที่ผมเป็นกังวลหลังจากที่สังเกตมาสองถึงสามวันมีสมาชิกหลายท่านอาจจะเข้าใจว่า ถ้าเป็นครู อาจารย์ นักเรียน หรือนักศึกษา จะต้องย้ายบ้านไปเปิดบล็อกใหม่ที่ Leaners.in.th ครับ
 • ผมก็เลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักนิดนึงว่า (ถ้าผิดทักท้วงได้เลยนะครับ) ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ยังสามารถใช้ Gotoknow ได้เหมือนเดิม แต่ต้องเป็นการบันทึก Tacit Knowledge หรือ เป็นการเล่าเรื่องราวความสำเร็จต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน เด็กนักศึกษา หรือแม้กระทั่งเด็กประถม หรือเด็กมัธยม เขาก็มีความรู้ฝังลึกที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ ถ้าเด็ก ๆ หรือคุณครูท่านใดมี Tacit Knowledge ทั้งในการเรียนหรือการสอนก็สามารถใช้ Gotoknow ได้เหมือนเดิม เพื่อที่จะสร้างคลังความรู้ที่เกิดจาก Tacit Knowledge ในทุกอาชีพ ทุกเพศและทุกวัยครับ
 • สิ่งที่ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติมให้ Blogger ทุก ๆ ท่านได้ทราบเพิ่มเติมตามความเข้าใจของผมไม่ทราบว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ Gotoknow และ Learner.in.th หรือไม่ครับ ถ้าผิดหรือถูกอย่างไรช่วยเติมเต็มและต่อยอดด้วยนะครับ
 • ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

ขอบคุณคุณปภังกรค่ะ

หากท่านใดไม่เข้าใจในสาเหตุว่าทำไมต้องมี learners.in.th ให้นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ได้ติดต่อพูดคุยกัน ท่านต้องกดเข้าไปอ่านบันทึกต่อไปนี้ให้ได้นะค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/62852

วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ใช้ 

1) Learners.in.th

ประยุกต์ใช้เป็นระบบ E-learning ค่ะ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น

 • ครูอาจารย์เปิดบล็อกไว้ เพื่อสั่งงาน ใส่เอกสารการสอน ประกาศสำหรับชั้นเรียน quiz ถามตอบพูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียน เป็นต้น
 • นักเรียนนักศึกษาเปิดบล็อกไว้ เพื่อส่งงาน เขียนความรู้จากที่ได้รับในห้องเรียน เขียนบันทึกไดอารี่การเรียน ส่ง quiz สอบถามความเข้าใจกับอาจารย์ พูดคุยสนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้นค่ะ
 • กะแจก ipod สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ลิขิตได้ดีค่ะ (สุดคะนึง Junior) :)

2) Researchers.in.th

เป็นภาคบังคับของ สกว. ฝ่ายวิชาการค่ะ คนดูแลระบบ คือ สกว. ฝ่ายวิชาการค่ะ (ดิฉันช่วยในช่วงเริ่มต้น)

สกว. ต้องการให้อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. และ นักวิจัยชาวไทย เขียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิจัย และเพื่อ สกว. จะติดตามผลงานอาจารย์ได้สะดวกค่ะ

แต่สำหรับนักวิจัยที่ไม่ได้รับทุนจาก สกว. จะเขียนเรื่องงานวิจัยที่ทำอยู่ จะเขียนที่ GotoKnow หรือจะเขียนที่ Researchres.in.th ก็แล้วแต่ความชอบค่ะ

3) GotoKnow.org

เหมาะสำหรับ คนทำงานและบุคคลทั่วไป ไม่ได้สวมบทบาท ความเป็นครู หรือ นักวิจัย หรือใครๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเป็น คุณกิจ คุณอำนวย คุณเอื้อ ค่ะ ได้ลิขิตความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน การทำงาน การใช้ชีวิต ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ค่ะ

ปล. เว็บไซต์ทั้งสามนี้ แยกจากกันค่ะ ดังนั้น ฐานข้อมูลต่างๆ ก็เป็นคนละที่นะค่ะ ท่านที่เคยใช้ที่ GotoKnow เช่น นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์จะต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในไซต์ใหม่นะค่ะ ขอบคุณค่อ

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับวิธีคิดของอ.จันทวรรณ มากค่ะ  เว็บหนึ่งๆ ควรมี theme หนึ่งๆ ที่ชัดเจน มิเช่นนั้น ความเข้มข้นจะจางไปจนกรองสิ่งใดมิได้
สุขุมาล จันทวี
IP: xxx.156.118.70
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ที่นับถือ

เข้ามาขอบพระคุณอาจารย์และทีมงาน ที่เปิดLearners.in.th ให้ครูและนักเรียนได้มีพื้นที่ดีๆในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ  

ขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะคะ

พัชรา ทองสวัสดิ์
IP: xxx.128.112.126
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ

อยากแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/tag/learners.in.th

หมายเลขบันทึก

63331

เขียน

26 Nov 2006 @ 11:03
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง