ดังที่ได้เรียนไว้แล้วในบันทึก (http://gotoknow.org/blog/tutorial/62852) ดิฉันขอความกรุณาครูอาจารย์ที่ใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนไปใช้ที่ Learners in Thailand (http://Learners.in.th) นะค่ะ

ครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้มีความสะดวกสบายและที่สำคัญคือ สบายใจในการ สุ จิ ปุ ลิ มากยิ่งขึ้นในการใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ค่ะ

ปล. ฝากบอกต่อสำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้เข้ามาอ่านในช่วงนี้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 พย 49:

หากท่านใดไม่เข้าใจในสาเหตุว่า ทำไมต้องมี learners.in.th ให้นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ได้ติดต่อพูดคุยกัน ท่านต้องกดเข้าไปอ่านบันทึกต่อไปนี้ให้ได้นะค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/62852

วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ใช้ 

1) Learners.in.th

ประยุกต์ใช้เป็นระบบ E-learning ค่ะ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น

  • ครูอาจารย์เปิดบล็อกไว้ เพื่อสั่งงาน ใส่เอกสารการสอน ประกาศสำหรับชั้นเรียน quiz ถามตอบพูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียน เป็นต้น (อาจารย์จะใช้เพื่อการอื่นๆ ใดนอกเหนือจากนี่ก็ได้ค่ะ เช่น ให้นักศึกษาได้เขียนบล็อกการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก็ได้ค่ะ)
  • นักเรียนนักศึกษาเปิดบล็อกไว้ เพื่อส่งงาน เขียนความรู้จากที่ได้รับในห้องเรียน เขียนบันทึกไดอารี่การเรียน ส่ง quiz สอบถามความเข้าใจกับอาจารย์ พูดคุยสนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้นค่ะ
  • กะแจก ipod สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ลิขิตได้ดีค่ะ (สุดคะนึง Junior) :)

2) Researchers.in.th

เป็นภาคบังคับของ สกว. ฝ่ายวิชาการ ค่ะ คนดูแลระบบ คือ สกว. ฝ่ายวิชาการค่ะ (ดิฉันช่วยในช่วงเริ่มต้น)

สกว. ต้องการให้อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. และ นักวิจัยชาวไทย เขียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิจัย และเพื่อ สกว. จะติดตามผลงานอาจารย์ได้สะดวกค่ะ

แต่สำหรับนักวิจัยที่ไม่ได้รับทุนจาก สกว. จะเขียนเรื่องงานวิจัยที่ทำอยู่ จะเขียนที่ GotoKnow หรือจะเขียนที่ Researchres.in.th ก็แล้วแต่ความชอบค่ะ

3) GotoKnow.org

เหมาะสำหรับ คนทำงานและบุคคลทั่วไป ไม่ได้สวมบทบาท ความเป็นครู หรือ นักวิจัย หรือใครๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเป็น คุณกิจ คุณอำนวย คุณเอื้อ ค่ะ ได้ลิขิตความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน การทำงาน การใช้ชีวิต ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ค่ะ

ปล. เว็บไซต์ทั้งสามนี้ แยกจากกันค่ะ ดังนั้น ฐานข้อมูลต่างๆ ก็เป็นคนละที่นะค่ะ ท่านที่เคยใช้ที่ GotoKnow เช่น นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์จะต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในไซต์ใหม่นะค่ะ ขอบคุณค่ะ