ฝึกงานพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

กิจกรรม  


หารายชื่อผู้สูงอายุ และ คีย์รายชื่อเข้าคอมพิวเตอร์ จะได้ดูแลอย่างทั่งถึง


ได้เริ่มวาดแผนที่เดินดิน


ลงรายละเอียดแผนที่เดินดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)