หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ได้ไปดูพื้นที่ และไปขอข้อมูล กับ ลุงวิช ซึ่งเป็นสมาชิก อบต ดอนยายหอม หมู่9 และนำข้อมูลมาศึกษาเพื่อหาปัญญาของชุมชนบ้านสะแกราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)