ฝึกงานวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

โครงการวันแม่ ณ อบต.โพรมะเดื่อ

ลงทะเบียนนั่งฟังเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ อนามัยบ้านหุบรัก

จัดการทำเวทีประชาคม โดยมีอสม. มานั่งฟัง

ขนของขึ้นรถไปบริจาคของที่จังหวัดสกลนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)