ฝึกงานวันที่10

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสะแกราย เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน ได้ลงไปหา พี่วิท เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)