ฝึกงานวันที่9

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 14.00 น. ได้มีคณะน้อง ๆ นักเรียนอนุบาลอุปถัมป์จากจังหวัดราชบุรีและคณะครู ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองแล้วน้องๆ ฐานที่1 ทำแป้งพวงในการเขียนลงใบตอง ฐานที่ 2 มีการสอนการร้อยพวงมาลัยเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีการกราบแม่ด้วยพวงมาลัยที่ทำขึ้นมาเองบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)