หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
เริ่มเก็บข้อมูลของชุมชนโดยเริ่มจากการไปพูดคุยกับคุณลุงประวิทย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)