สรุปนิทรรศการโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนปี4

ณัฐพล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปนิทรรศการพี่ปี4

ทำเรื่องฝรั่งกิมจู เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นิยมปลูกทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก มีปลูกกันแพร่หลาย ฝรั่งกิมจูจะมีเมล็ดน้อย กรอบ รสหวาน นิยมบริโภค จะขยายพันธุ์โดยการเพราะชำ หรือตอนกิ่ง การที่นำฝรั่งกิมจูมาทำแช่อิ่มสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

ความคิดเห็น
เป็นการเพิ่มผลผลิตที่ดีเนื่องจากการน้ำฝรั่งกิมจูที่มีอยู่เยอะมาแปรรูปและทำให้รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปนิทรรศการพี่ปี4ความเห็น (0)