บัยตุลมาลมัสยิดตะลุบัน

การประยุกต์ใช้ระบบบัยตุลมาลในชุมชนมุสลิมมัสยิดตะลุบันนั้น รายได้หลักของบัยตุลมาลมัสยิดได้มาจากการจ่ายซะกาตติญาเราะห์และซะกาตฟิตเราะฮฺของสัปปุรุษมัสยิด ซึ่งหลักการในการจ่ายซะกาตนั้นต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตั้ง ดังนั้นทางมัสยิดตะลุบันจะรับเฉพาะซะกาตจากประชาชนที่อาศัยหรือมีภูมิลำเนารอบๆ บริเวณมัสยิดเท่านั้น นอกจากรายได้จากการบริจาคทั่วไปแล้ว ยังได้รับจากการบริจาครายสัปดาห์ในวันศุกร์ ค่าเช่าบ้าน (ของมัสยิด) รายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (สวนมะพร้าวที่ได้จากการบริจาค) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PA.FTU.ความเห็น (0)