หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสะแกราย เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน ได้ลงไปหา พี่วิท เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ได้ข้อมูลของหมู่บ้านและโครงสร้างของหมู่ และพวกเรายังได้ ลงพื้นที่ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่พวกเราลงชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)