กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ วัดคลองโคน สมุทรสงคราม

ทำการส่งมอบต้นไม้ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ


จัดกิจกรรมโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 สมุทรสงคราม 


เสร็จแล้วววววววววววววววววววว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานวันที่7ความเห็น (0)