บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 7 วันที่ 7 ส.ค.2560

ในวันนี้เวลา 07.30 น. (ช่วงเช้า) ได้เดินทางไปที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อปลูกป่าทดแทน ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  (โครงการประชารัฐราชบุรี) โดยมีลุงธัมมสัญญ์เป็นแกนนำพา นศ.ฝึกงานไปร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เวลา 08.30 น. ได้ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  หมู่ 10  บ้านพุแค  ต.รางบัว  อ.จอมบึง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง พร้อมประชาชนในพื้นที่ ได้นำประชานได้ร่วมกันปลูก พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น  พันธุ์ไม้กินได้ และพันธุ์ไม้ดอก ประมาณ 13,000  ต้น ในพื้นที่ปลูกประมาณ 65  ไร่ เวลา 10.30 น.ก็ได้เดินทางกับมาที่ศูนย์ฝึก ถึงศูนย์ฝึกเวลา 12.30 น. (ช่วงบ่าย) ก็ได้มานั่งช่วยกันทำงานที่อาจารย์มอบหมาย เมื่อถึงเวลาเลิกงานทุกคนก็แยกย้ายกันกับบ้าน  


พิธีเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินพันธ์ต้นไม้ในท้องถิ่นพื้นที่ที่จะปลูกป่าร่วมปลูกต้นไม้กับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้ร่วมปลูกต้นไม้คนละต้นหน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้คนละต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)