บันทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่6 วันที่6 สิงหาคม 2560

                                  วันที่ 6 สิงหาคม  2560   ในเวลา9.30น.ป้าหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ. (ป้าบัว)ได้พากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไปดูและได้ลงมือปุ๋ย ที่เป็นโครงการของรัฐบาล กลุ่มนักศึกษาได้ช่วยพวกชาวบ้านหมู่ที่7  ในการเกลี่ยปุ๋ยหมัก ส่วนผสมของปุ๋ย มีขี้ไก่ เเกบ ดินเหนียว ขี้เท่า   ตอนที่กลุ่มนักศึกษาไปเขาทำเป็นกองแล้ว พวกป้าๆ เขาก็ให้ไปเกลี่ยมาตรงกลางเกลี่ยเป็นหน้าเดียว แล้วลากมาตรงกลาง เพือตากแดดให้แห้ง. ส่วนหน้าดินก็ให้เกลี่ยมาข้างล่าง  เพราะปุ๋ยมันก็จะแห้งเร็ว ถ้าแห้งดีก็สามารถกองใส่ถุงได้ แล้วก็กลับพัก ที่ศูนย์ และรอเวลา บ่าย2โมงแล้วก็กลับไปที่ทำปุ๋ย สักพักก็กลับมาบ้าน แล้วก็จัดสถานที่ เพื่อทำเวทีประชาคม ในตอน ทุ่มครึ่ง  แล้วป้าบัวให้ไปซื้อของเพื่อมาทำขนมจีนแกงเขียวหวาน เลี้ยงคนที่มาทำเวทีประคม กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน และกลุ่มนักศึกษาจากมหาลัยราภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาการจัดการ ได้เข้ามามีส่วนร่วม กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน ก็ได้เริ่มเปิดเวทีประคม

(การทำปุ๋ยหมักโดยการเกลี่ยให้เข้ากัน)(เป็นภาพของกลุ่มนักศึกฝึกงาน และกลุ่มชาวบ้าน )

      เป็นภาพของกลุ่มนักศึกฝึกงาน และกลุ่มชาวบ้าน ที่รวมกันทำปุ๋ยหมัก  เกลี่ยเพื่อให้แห้งเร็วๆ ถ้าปุ๋ยแห้ง 

ถ้าแห้งก็สามารถกรองได้ และขายได้อีกด้วย และนำรายได้ทั้งหมดมาต่อยอด 

(รายได้ของชาวบ้านก็ขึ้นอยู่งบประมาณของรัฐบาล ที่มอบให้แต่ละหมู่ หมู่บ้านหนึ่งจะได้ไม่เท่ากัน)


(จบภารกิจช่วงเช้า)


(ช่วงเย็นเป็นการเปิดให้ลงทะเบียน)


(เป็นภาพรวม นักศึกษา ที่มาฝึกงาน บ้านบ่อมะกรูด)

(เป็นบรรยากาศของคนที่มาลงทะเทียน)


(เป็นการเปิดเวทีประชาคม ทำ STOW)


     เป็นการเปิดเวทีประชาคม โดยมีชาวบ้าน และกลุ่มนักศึกษาจาก มหาลัยราภัฏจอมบึง  เข้ามามีส่วนร่วม

(จบภารกิจ ช่วนเย็น)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)