บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 6 วันที่ 6 สิงหาคม 2560

    วันนี้เวลา09.30น.คุณป้าหทัยรัตน์ อุ่มเอิบหรือป้าบัวได้พาคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปดูการทำปุ๋ยหมักและได้ลงมือทำปุ๋ยหมักมูลไก่เป็นโครงการของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้ในส่วนผสมของปุ๋ยก็จะมี ดินเหนียว มูลไก่ แกบ ดินดำ น้ำการทำปุ๋ยหมักในแต่ละวันก็จะทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วกลับมาพลิกหน้าปุ๋ยใหม่อีกครั้งเพื่อให้ปุ๋ยที่หมักไว้แห้งเพื่อที่จะเตรียมกรอกใส่ถุงระยะเวลาในการทำปุ๋ยคือจะทำเป็นเดือนแต่จะเว้นอาทิตย์ละ2วันหยุด3วันเพื่อให้ปุ๋ยแห้ง

   ในช่วงเย็น 17.00น.ได้ช่วยป้าบัวจัดเก้าอี้ช่วยทำกับข้าวและเตรียมจัดเวธีประชาคมเพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันทราบถึงเรื่องงบของประชารัฐที่จะเข้ามาในชุมชนบ้านบ่อมะกรูดและความต้องการของคนในหมู่บ้าน เวลาเข้าร่วมประชุม19.30น.คณะนักศึกษาได้จัดทำSWOTเพื่อถามความคิดเห็นของชาวบ้านและให้ชาวบ้านยกมือในเวธีประชาคมเพื่อที่จะนำสวอชไปวิเคราะห์เพื่อทำโครงการได้มีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขาการจัดการเข้ามาร่วมศึกษาด้วยและชาวบ้านส่วนหนึ่งของบ้านบ่อมะกรูด

       (ปุ๋ยหมักชีวภาพ)


         (ชาวบ้านมาช่วยกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)


      (ช่วยกันกลับหน้าปุ๋ยหมัก)

   

       (จัดเตรียมเวธีประชาคม)


     (จัดเตรียมโต๊ะเรียบร้อยพร้อมให้ชาวบ้านลงทะเบียน)

    

       (ให้ชาวบ้านยกมือและแสดงความคิดเห็น)


   (ถ่ายรูปกับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)