หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 4 )

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

สมาชิกผู้ช่วยจัดทำตลาดปันสุข

ภาพถ่ายโดย นางสาว เนตรสุดา สรงสกุล


วันที่สี่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  วันนี้เป็นวันที่ต้องเดินทางไปฝึกงานเร็วเนื่องจากเป็นวันงานตลาดปันสุข จึงมีการนัดกันช่วยกันเตรียมงานตั้งแต่ 6 โมงเช้า เมื่อเดินทางมาถึงยังศูนย์ฝึกก็ได้มีการเตรียมของยกของที่ต้องใช้ในงานขึ้นรถเพื่อนำไปใช้ในงาน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่จัดงาน 

การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้า

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


เริ่มต้นคือช่วยกันตกแต่งส่วนที่ยังตกแต่งไม่สมบูรณ์ ต่อจากนั้นช่วง 9 โมงเป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงเริ่มจัดร้าน ก็ค่อยช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า คอยอำนวยความสะดวกและยกสิ่งของ เมื่อตลาดตั้งเสร็จก็จะมีการแบ่งหน้าที่การทำงาน กลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายทะเบียน พ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่มาเยี่ยมชม อีกกลุ่มหนึ่งคอยอำนวยความสะดวกและอีกกลุ่มหนึ่งคอยตรวจสอบความเรียบร้อยและต้อนรับผู้ที่มาชมตลาด  

จัดตกแต่งงานตลาดปันสุขส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

เดินเยี่ยมชมและพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ช่วยทางอาจารย์และนักเรียนยกของและจัดร้าน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


เมื่อถึงช่วงเวลา 12.30 น. ก็ได้มีการจัดกระเช้าให้กลับท่านผู้ว่าและผู้ที่มาเสวนา เมื่อเตรียมความพร้อมเสร็จก็จะเป็นช่วงพักรับประทานอาหาร โดยช่วงเวลา14.00 น. เราได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาเอกดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการบรรเลงเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี 

การจัดกระเช้า

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยสด

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ผลิตภัณฑ์เจลเทียน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


พอถึงเวลา15.00 น. ท่านผู้ว่าก็ได้เดินทางมาถึงงาน ได้มีการกล่าวเปิดงานและตัดเครือกล้วยเปิดงาน เดินชมภายในตลาดปันสุข พูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าและเข้าร่วมเสวนา แล้วได้เดินทางกลับ

ท่านผู้ว่ารอกล่าวเปิดพิธี

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ท่านผู้ว่าเดินเยี่ยมชมร้านค้า

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ท่านผู้ว่าเดินเยี่ยมชมร้านค้า

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

การมอบกระเช้าให้แก่ท่านผู้ว่าและผู้ที่มาเสวนา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์ กวี


แต่กลุ่มเสวนาก็ได้มีการเสวนาต่อในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเสวนา

ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก

เมื่อเสวนาเสร็จสิ้นก็ได้ช่วยกันเก็บตลาดเก็บของให้เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับ

การจัดเก็บของกลับ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

งานวันนี้เป็นงานที่เหนื่อยและเพลียมากแต่เนื่องจากได้รับความสุขความสนุกได้เจอผู้คน ได้รับความรู้เพิ่มจึงลืมความเหนื่อยตรงนี้ไปเลยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)