ฝึกงานวันที่ 3

ในการฝึกงานวันที่ 3 นี้

ป้าติ๋มพาพวกเรามาพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพนี้ตั้งอยู่ในหมู่1 โดยหมู่บ้านนี้จะดำเนินงานเป็นเครือข่าย พวกเราได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านถึงจุดประสงค์ในการลงมาฝึกงาน ผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำและถ่ายทอดสอบประสบการณ์ให้พวกเราฟัง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)