การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

4 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดขาว

วันนี้ได้ไปร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เยี่ยมเยียนผู้พิการติดเตียง ตำบลลาดบัวขาว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในราชกาลที่๙

โดยร่วมกับ  รพ.สต.ลาดบัวขาว,ชมรม อสม.ลาดบัวขาว,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน,องค์กรเครือข่ายในพื้นที่,บริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัด,บริษัทบ้านโป่งยูทิลิตี้จำกัด   โดยนำของใช้และอาหารเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในตำบลลาดบัวขาว


และยังได้ช่วยถ่ายรูปและจดข้อมูลผู้ป่วยทั้งรายเก่าและรายใหม่
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)