ฝึกงานวันที่ 4 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันนี้

ตอนช่วงเช้า ได้ล้างรถ ของ อบต.


และได้มีการรดน้ำต้นไม้


ช่วงบ่ายได้มีผู้บริจาคน้ำดื่มและข้าวสาร มาให้ที่อบต.เพื่อไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม


ขนน้ำดื่มเข้าห้องเก็บของ


น้ำดื่มจำนวนมาก

และขนข้าวสารเข้าสู้ห้องเก็บของ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)