รายงานตัวหน่วยฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีรายงานการ (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

วันอังคารที่1 สิงหาคม 2560

                        เริ่มการเข้าหน่วยฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี แล้วลงชื่อในใบเวลาของการฝึกตามเวลาเข้าทำงานของศูนย์ฝึกงานตรงเวลา 8.00 นาที แล้วรอการรายงานตัวกับ ผอ.ธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำหน่วยงานต่างๆ ที่จะลงฝึกงานหน่วยฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผอ.ธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)