รายงานตัว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                         วันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

รายงานตัว และเข้าพบ ผอ.ธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ เพื่อทำการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  และทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงาน หลังจากนั้น อาจารย์พี่เลี้ยง อ.ประสงค์ ลีลา ได้พามาดูห้องทำงาน และทำความสะอาด พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ต้องทำในแต่ละวัน


                             ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดย ท่าน ผอ.ธรรมนูญ   ไขว้พันธุ์ 


                                     แนะนำตัว เพื่อทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน


                                                   ทำความสะอาดห้องทำงาน

                               อาจารย์ ประสงค์ ลีลา  ได้แนะนำงานที่จะต้องทำในแต่ละวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)