ฝึกงานวันที่ 1

เช้าวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

เป็นวันรายงานตัวฝึกงานวันแรกกลุ่มผมได้เข้ารายงานตัวกับสำนักงานพัฒนาชุมชนในที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
รายงานตัวคุณเผด็จได้พาพวกเราไปพบกับ นายอำเภอสมยศ  พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่งคนปัจจุบัน นายอำเภอสมยศ ได้ให้เกร็ดความรู้แก่พวกเรา โดยนายอำเภอสมยศ บอกว่านักพัฒนาชุมชนมีหัวใจหลักอยู่2ข้อคือ1.การแก้ไขปัญหา และ 2.การพัฒนาให้ดีขึ้น และนายอำเภอสมยศก็ให้พรแก่พวกเรา


พูดคุยเรื่องแผนงาน


หาข้อมูล


สรุปผลงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)