ฝึกงานวันที่1

ฝึกงานวันที่1 ส.ค..2560

เซ้นชื่อช่วงเช้าเข้าฝึกงาน ไปศึกษาเรียนรู้ที่โครงการหุบกระพงที่ห้องประชุม พอเสร็จตรงนั้น พี่จุ่มก็ให้ทำความสะอาดบริเวรพื้นที่ในศูณย์เพื่อที่จะต้อนรับสมเด็จพระเทพที่หุบกระพง ในวันที่ 10 จึงมาเรียนเพื่อโปรดทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)