170801-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Covert & overt

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.31

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “covert”

      คุณศัพท์ และ นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก

      เหมือนกัน ว่า “KOH-vert”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “overt”

      สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์หรือหลัง ว่า “oh-VURT” หรือ “OH-vurt”


Dictionary of Problem Words and Expressions

สองคำที่ ดูคล้าย (look alike) บางครั้งสับสน

ที่ความจริง มีความหมาย ตรงกันข้าม

โดยที่ “covert” หมายถึง

         ‘covered’ ‘sheltered’ ‘hidden’ ‘secret’ หรือ ‘concealed’

ส่วน “overt” หมายถึง

        ‘open to view’ ‘plain’ ‘manifest’ ‘apparent’ หรือ ‘public’

สังเกตุความแตกต่าง โดยเชื่อมโยงovert’ กับ ‘open’

และ เชื่อมโยง ‘covert’ กับ ‘cover’ เช่น

         ‘His every act and aim was overt, a matter of public record.’

         ‘These politicians entered into a covert agreement about paving contracts.’


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

ให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับการออกเสียง “covert”

ว่า ตามประวัติศาสตร์ เคยออกเสียงว่า “KUHV-ert” เพราะเกี่ยวโยงกับ “cover”

        ด้วยการ เน้นเสียงหนักที่ สระ ตามอย่าง “cover”

        เสียง “uh” ของ สระ ที่ใช้ในคำอังกฤษอื่นที่ สะกด ด้วย “o” และตามด้วย “v”

        จะออกเสียง เหมือน “th” หรือเสียงขึ้นจมูก (nasal) ใน พยางค์เดียวกัน

เหมือนคำอื่น ที่ใช้บ่อยมาก เช่น “love” และ “above”

        หรือ “mother” และ “other” หรือ ”some” และ “honey”

ส่วน คุณศัพท์ “covert” ออกเสียงคล้าย (analogy) กับ “overt”

        คำที่มีความหมายตรงข้าม ที่ออกเสียง “oh-VURT หรือ OH-vert”

ที่ได้พัฒนาการออกเสียง เป็น “KOH-vert” นั้น อาจเป็นเพราะ

        การจับคู่ใช้งานบ่อยครั้ง ของทั้งสองคำนี้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ (news media)

        ที่ซึ่ง ปัจจุบัน ใช้บ่อยครั้งทั่วไปใน US English

        ถึงแม้ ไม่ใช้ ใน British English ที่ยังคงใช้การออกเสียงแบบดั้งเดิมตามประเพณี

เมื่อใช้ใน นัยะ ที่เป็น นาม

       ไม่น่าจะปรากฏการใช้ใน ข่าว หรือ ที่ตรงข้ามกับ “overt”

        และยังคงออกเสียง “oh” ตามประเพณึที่ออกเสียงว่า “KUHV-ert”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.56.112
เขียนเมื่อ 

Thank you.

In AUS, 'covert' reads "โค เวิร์ท" and 'overt' "โอ เวิร์ท".