ความเห็น 3079429

170801-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Covert & overt

sr
IP: xxx.158.56.112
เขียนเมื่อ 

Thank you.

In AUS, 'covert' reads "โค เวิร์ท" and 'overt' "โอ เวิร์ท".