ฝึกงานวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ฝึกงานวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ที่ อบต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม

ฝึกงานวันแรก รายงานตัวกับพี่เลี้ยง ปลัด อบต. และนายก อบต.


สถานที่ฝึกงาน

ได้ทำกิจกรรม ปลูกต้นกุหลาบ ด้านหลัง อบต.

คัดแยกต้นกุหลาบออกจากถุง และเลือกต้นกุหลาบที่ตายทิ้ง


พี่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยกันปลูกต้นกุหลาบ


กิจกรรมตอนบ่าย ช่วยพี่เลื้องในสำนักงาน ปั้มเอกสารเก็บค่าในหมู่บ้าน


แยกเอกสารรายชื่อคนในชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)