การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่1)

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

             วันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

08.00 น. รวมตัวสมาชิกหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง 

          08.30 น. พบอาจารย์พี่เลี้ยง คุณเผด็จ หรือพี่เผด็จ ได้สัมภาษณ์สมาชิกและแนะแนวทางในการลงพื้นที่ฝึกงาน

           คุณพี่เผด็จ อาจารย์พี่เลี้ยงของพวกเรา          จากนั้นคุณพี่เผด็จก็ได้พาพวกเราเข้าพบท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย ท่านนายอำเภอต้อนรับพวกเราด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่นมาก ท่านได้กล่าวถึงหัวใจหลักของการพัฒนาชุมชนที่ดี ที่มีอยู่ 2 อย่าง คือ 1.แก้ไข 2.ปรับปรุง 
                                                            ภาพที่(1) เข้าพบท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย

           นอกจากนี้ท่านนายอำเภอยังได้ทิ้งโจทย์ให้พวกเราได้ไปทำความเข้าใจในคำศัพท์ 2 ตัวนี้ ระหว่าง modernization และ  development ตลอดการฝึกงาน 

    

                                                      ภาพที่(2)เข้าพบท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย


                                                  ภาพที่( 3)เข้าพบท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย

         หลังจากที่เข้าพบท่านนายอำเภอพี่เผด็จก็ได้พาพวกเราไปแนะนำตัวกับพวกพี่ๆที่สำนักงาน และเข้าไปยังห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง 

    

                                                 ภาพที่( 4)เข้าพบท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย


          วันนี้ พวกเราได้เรียนรู้โครงสร้างการทำงานของสำนักงาน การเรียนรู้งานจากพี่ๆที่ได้สอนงานแก่พวกเราด้วยความเป็นกันเอง พวกพี่ๆน่ารักมาก 

     ครึ่งวันบ่ายพวกเราก็ลุยงานตามที่พวกพี่ๆได้มอบหมายให้ทำ จากนั้น พี่เผด็จก็ได้เรียกรวมเพื่อมาทำความเข้าใจกันอีกครั้ง การตอบคำถามตามความเข้าใจในงานที่พวกเราจะดำเนินการต่อจากนี้ การวางแผนงานเพื่อการดำเนินการต่อในวันถัดไป 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)