(คุยกับตนเอง ตอนที่ 16) AAR : ย้อนมองและใคร่ครวญ (1)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 16) AAR : ย้อนมองและใคร่ครวญ (1)

"พลเมืองหลักประกันสุขภาพ" (Universal Health Coverage Citizen) UHC การเสริมสร้างความเชื่อมโยงสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 4 โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

เป็นสองวันแห่งการเรียนรู้ ส่วนตัวมองเห็นความท้าทายของการเข้ามาร่วมกระบวนการในครั้งนี้ ทั้งเรื่องราว บุคคล และการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
ได้ทำ BAR ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts... และเขียนความในใจไว้ที่ https://www.facebook.com/nipap...

ก่อนปิดกระบวนการได้ทำ AAR (After Action Review) ของผู้เข้าร่วม พอได้ประเด็นคือ (https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1395856623795632)
- ความคาดหวังก่อนมาอบรมครั้งนี้
ก่อนมาพอทราบเรื่อง UC อยู่บ้าง
การมาอบรม จะได้ความรู้ และมาเจอเพื่อน
การเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง 
นักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างมาก
น่าจะมีอะไรที่ดี มาเอาความรู้เพิ่มเติม
แค่มาอบรมเรื่องสิทธิ นอกจากจะมีสามสิบรักษาทุกโรคน่าจะมีความรู้อะไรอีก
เคยมีประสบการณ์ทำงาน อยากรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง

- มีอะไรที่เป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง
พอมาแล้วได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเรื่องหลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงได้ ไม่มีคนจนคนรวย
ได้รับความรู้ จากที่ไม่รู้ไม่มั่นใจ ได้รู้ข้อเท็จจริงมากขึ้น ได้พบเพื่อนใหม่
เกินความคาดหวัง ในเรื่องความรู้ และกิจกรรมมีความสุขในการทำกิจกรรมในสองวันนี้
เกินความคาดหวัง ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก สามารถไปบอกคนอื่นได้
ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิ พิทักษ์สิทธิ

- ความประทับใจ
ประทับใจในความเป็นกันเอง
ชอบบรรยากาศที่ได้ร่วมใช้ความคิด ไม่ว่าจะต่างสถาบัน แต่มีแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน
ประทับใจพี่ๆ ผู้จัด ครูอาจารย์ เพื่อนๆ มองว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน
พี่ ที่จัดงานออกแบบได้ดีมาก มีความเป็นกันเอง
สถานที่พัก กิจกรรมต่างๆ วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เต็มที่
การให้ความรู้ การสันทนาการ ไม่ใช่แค่แจกกระดาษเอกสารใบปลิว แต่มีการเรียนรู้ และชอบการทำ Role Play บทบาทสมมติ
ประทับใจกิจกรรม เห็นนักศึกษาประทับใจ ก็มีความสุข

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆสองวันนี้
ทำให้เรานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวนิสิต จากไม่ค่อยพูด ปลุกความลั่นล้าในตัวเขากล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
การได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น
ได้ระดมความคิด ช่วยกัน และแสดงผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์
ความรู้เรื่องกหลักประกันสุขภาพที่ชัดเจน
มุมมองการมีจิตสาธาณะของคนในสังคม
ความเท่าเทียมที่เป็นธรรม ไม่ใช้ว่าต้องให้เท่ากัน ต้องมามองว่าแต่ละคนควรได้รับเท่าไร เช่น คนตัวเตี้ยได้ที่ยืนสูงให้เท่าคนที่สูงกว่า
ความรู้เพิ่มมากขึ้นอยากที่จะนำความรู้นี้ไปบอกต่อเพื่อนๆ ให้เพื่อนได้รู้เหมือนกับเรา
เมื่อก่อนขึ้นฝึกงานตอบเรื่องสิทธิไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถตอบได้เลย
ก่อนมาและตอนนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตนเองชัดเจนมาก จากที่ว่างเปล่ามาตอนนี้มีความรู้ในเรื่องสิทธิมาก 

ข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศการเรียนรู้ ใช้ Reflection เป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การสะท้อนคิดและเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อสะท้อนมองให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสองวันนี้มากขึ้น ผู้เข้าร่วมมี Interactive Learning การสะท้อนเป็นระยะทำให้ภาพของความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มพูน

สองวันนี้เป็นการเรียนรู้และการให้ความหมายอย่างเปี่ยมด้วยคุณค่า
ทำให้เกิดการสะท้อนคิดในตนเองว่า "การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สามารถนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ในตัวบุคคล การทำ Reflection นำไปสู่การตกผลึกทางคิด ความรู้ และความใจเร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น"


01-08-60

#KMUC
#Noteความคิด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทบทวนชีวิต มองหามิ่งมิตร ไปข้างหน้า